Projektová dokumentácia

Ku každému projektu, pre ktorý niekedy v budúcnosti budeš chcieť získať sponzorov alebo ďalších spolupracovníkov z rôznych iných oblastí, budeš potrebovať projektovú dokumentáciu. Práve v tejto fáze tvojho ročníkového projektu ťa naučíme, ako na to.

V projektovej dokumentácii ide o zachytenie aktuálneho stavu ako je daná oblasť riešená, prípadne čo všetko už bolo v danej oblasti uskutočnené ešte pred vznikom tvojho produktu. Tvoji "sponzori či spolupracovníci" z nej môžu pochopiť mieru potrebnosti v danej oblasti niečo zmeniť, alebo zmysel, prečo na ňu potrebuješ upozorniť a pod. V našom programe Brána k projektom budeme túto časť projektovej dokumentácie volať - Informačná časť - JADRO I.

Dokumentácia ďalej samozrejme obsahuje i opis výsledného produktu, jeho spracovania (materiál a postup vytvorenia) a praktického využitia. Po prečítaní tejto časti by mali tvoji "sponzori či spolupracovníci" presne chápať, čo tvoj produkt vlastne je, ako vyzerá, čo všetko je k jeho realizácii potrebné zabezpečiť, akým chybám pri jeho "výrobe" sa treba vyhnúť, prípadne čo ďalšie navrhuješ na jeho zlepšenie. Túto časť projektovej dokumentácie budeme volať - Praktická časť - JADRO II.

Aby bola dokumentácia kompletná, k jadru /informačnej a praktickej časti/ doplníme i úvod, záver, zoznam použitých zdrojov a prílohu s obrázkami produktu, grafmi, ilustračnými obrázkami pre lepšie pochopenie obsahu práce.

Už si isto pochopil, že dokumentácia bude pomerne rozsiahla, preto bude zahŕňať aj prehľadný obsah kapitol pre jednoduchšiu orientáciu /ako býva i v rôznych knihách/ a titulnú stranu, aby tvoj projekt získal formu ucelenej projektovej dokumentácie.

Ak si doteraz obchádzal svojho konzultanta, teraz to určite neurob a aktívne s ním konzultuj každú časť svojej projektovej dokumentácie, aby si mohol byť na záver na svoju prácu naozaj hrdý! V budúcnosti tak budeš vedieť zrozumiteľne zdokumentovať svoje nápady pre prípadných sponzorov či spolupracovníkov a túto nadobudnutú zručnosť určite využiješ aj počas svojho ďalšieho štúdia na strednej alebo vysokej škole.


Minimálny rozsah projektovej dokumentácie individuálneho ročníkového projektu v programe Brána k projektom je 11 strán A4, ktoré sa budú členiť nasledovne:


 • 1. strana - titulná strana - na jej vypracovanie použiješ hotovú šablónu, ktorú vyplníš v škole podľa pokynov na hodine BKP alebo INF.

 • 2. strana - obsah - bude vygenerovaný automaticky z celého súboru projektovej dokumentácie.
 • 3. strana - úvod - bude obsahovať 3 odseky, ktoré dohromady budú mať najmenej 200 slov.
 • 4. až 6. strana - informačná časť projektovej dokumentácie /spolu 3 strany A4 súvislého textu/ s presne značenými citáciami bližšie popísanými v poznámke pod čiarou, ktoré nesmú prekročiť 70% textu tejto časti.
 • 7. až 8. strana - praktická časť projektovej dokumentácie /spolu 2 strany A4 súvislého textu/
 • 9. strana - záver - bude obsahovať aspoň 2 odseky, ktoré dohromady budú mať najmenej 200 slov.
 • 10. strana - zoznam použitých zdrojov - vytvorený na základe použitých citácií a parafráz v texte
 • 11. strana - príloha

Čo pre svoju projektovú dokumentáciu budeš potrebovať z vyučovania INF?

 • zálohovanie a zdieľanie dát
 • vypĺňanie hotovej šablóny
 • ovládanie formátovania textu /riadkovanie, zarovnanie, použitie funkcie "Nadpisy", prácu s odsekmi, hypertextami, zarovnávanie v tabuľkách, automatické číslovanie a odrážky/
 • vypĺňanie hlavičky a päty textu
 • vytváranie poznámok pod čiarou
 • prípadná tvorba grafov a prehľadných tabuliek dát
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky