Výber témy projektu


Dostať dobrý nápad na tému svojho ročníkového projektu je jedným z najväčších orieškov celej práce.

Pri zamýšľaní sa nad výberom témy maj na zreteli, aby ti bola téma blízka a reprezentovala tvoje záujmy, postrehy či oblasti tvojej realizácie. Nezabúdaj, že téma musí byť dostatočne konkrétna, smerujúca ku realizácii tvojho vlastného produktu.

Nestrácaj svoj čas s produktom, ktorý nemá žiaden zmysel a po odprezentovaní projektu bude smerovať len do koša. Snaž sa tento priestor využiť na niečo užitočné, možno si sa dávno chcel niečo naučiť, alebo ťa už dlho niečo v tvojom okolí hnevá a ty vieš ako to zmeniť, alebo môžeš tento priestor využiť na svoj osobný rast v niečom, čomu sa už dlhodobo venuješ. Alebo nutne potrebuješ niečo už celú večnosť vyriešiť a doteraz si si nenašiel čas?

Výber témy je naozaj tvoja osobná voľba. A máš jedinečnú príležitosť urobiť si z "nudných" zadaní svoju vlastnú osobnú výzvu, ktorá ťa citeľne niekam posunie.

Či tvoja téma spĺňa kritériá pre realizáciu v ročníkovom projekte ti pomôže pochopiť prezentácia pod obrázkom.


Výber konzultanta

Konzultant svojho ročníkového projektu si vyberáš na základe vlastného rozhodnutia. Konzultant bude tvoj poradca, tvoj mentor, na ktorého sa môžeš obrátiť kedykoľvek narazíš na nejaký problém, s ktorým si nebudeš vedieť rady.

Konzultant ťa bude sprevádzať pri plnení čiastkových úloh tak, aby si správne naplnil požadované kritériá kvality. Poskytne si spätnú väzbu, na základe ktorej budeš vedieť napraviť slabé miesta svojho projektu.

Pri odovzdávaní tvojho kompletného ročníkového projektu tiež vytvorí posudok, ktorý výrazne ovplyvní tvoje celkové hodnotenie z programu Brána k projektom na konci školského roka.

Konzultant nie je tvoj nepriateľ, je tvoj poradca, ktorý ťa môže navigovať a zbaviť pochybností, tak ho počas školského roka neobchádzaj, ale živo s ním konzultuj - komunikuj priebeh svojej práce.

Postrehy absolventov

Publikácia Postrehy autorov, vznikla súhrnom spätných väzieb ôsmakov školského roka 2013/2014, v ktorých opísali svoju skúsenosť z vypracovania celoročného projektu.

Jednotlivé postrehy sú bez jazykovej úpravy v originálnom znení svojich autorov.

Postrehy autorov z vytvárania prác pre Projektový deň 2014.

Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky