Prezentácia projektu

Svoju celoročnú prácu budeš na konci školského roka prezentovať prezentáciou, ku ktorej pripravíš aj plagát - reklamu, ktorý bude propagovať tvoje úsilie.


Propagačný plagát

Propagačný plagát má tvoriť zhrnutie výsledkov projektu a jeho hlavným cieľom je zaujať budúcich poslucháčov pre tvoj produkt. Originálnosť spracovania je na každom tvorcovi. Plagát má byť spracovaný predovšetkým vizuálne, nie je potrebné ho zahlcovať množstvom textu.

Stručné zásady pre dobrý plagát:

 1. Snaž sa o čo najväčšie vizuálne zaujatie tvojich adresátov /"pozerateľov" tvojho plagátu/.
 2. Nevkladaj na plagát také prvky, ktoré spolu nesúvisia.
 3. Snaž sa zachovať čistú a logickú štruktúru - mriežku /všetko zarovnávaj/.
 4. Nepodceňuj pozíciu ani veľkosť dôležitých častí - prvkov plagátu.
 5. Neznič svoj plagát príliš veľkým množstvom textu.
 6. Vyhýbaj sa nevhodnému kombinovaniu farieb, využi vo svoj prospech kontrast.
 7. Nepodceňuj kvalitu obrázkov na svojom plagáte /aby neboli rozmazané a pod./.
 8. Nesnaž sa kombinovať rôzne štýly /prvkov, písma, rámčekov/ do jedného nesúrodého.
 9. Snaž sa, aby plagát reprezentoval tvoj projekt a nie aby sa na niečo len bezducho podobal.
 10. Ver si! Dokážeš to!

Prezentácia projektu


Úloha - Propagačný plagát

Prezentačný plagát bude vytvorený v grafickom online priestore www.canva.com, ktorý umožňuje vytvárať a exportovať plagáty a iné formáty, alebo inom ľubovoľnom grafickom editore, v ktorom je možné vytvoriť plagát-poster vo veľkosti  42 x 59,4 cm.

Stručné zásady príťažlivého dizajnu sa žiaci môžu naučiť aj cez online školu dizajnu. Hotové plagáty postupne zverejníme na webovej stránke Brána k projektom v module Finále 2020.


Úloha - Prezentácia projektu


Prezentácia projektu bude uskutočnená hovoreným slovom, podporená PowerPointom alebo iným prezentačným toolom a ukážkou prípadného výsledku projektu - model, film...

 • Dĺžka prezentácie minimálne 7 minút /najviac 10 minút/. Žiak má povolené pri prezentácií používať kartičky na lepšiu orientáciu vo svojom prejave.

 • Spracovanie a rozsah PowerPointu závisí od individuálnych potrieb a stupňa tvorivosti každého žiaka. V prípade, že si žiak chce opraviť známku z písomného spracovania projektovej dokumentácie - spracovanie v PowerPointe je povinné. Hotové šablóny možno čerpať na slidescarnival.com

Triedne kolá školskej súťaže Projektový deň začínajú posledný aprílový týždeň 2020. Triedne kolo bude prebiehať v učebni Sofia pred celou triedou. Finále Projektového dňa sa bude konať v júni 2020 na školskom pódiu pred vybranými žiakmi školy, ako aj hosťami a súpermi zo ZŠ Turie.

Prezentáciu projektu žiaci pripravujú pre potreby triednych kôl tak, aby dopĺňala ich súvislý prejav. Prezentáciu je potrebné mať pripravenú od začiatku mája 2020 - od tohto dátumu budú žiaci náhodne losovaní na hodinách BKP ako aj INF, aby mohli svoj ročníkový projekt odprezentovať pred spolužiakmi.

Pre inšpiráciu na spracovanie prezentácie je dostupná videogaléria záznamov prezentácií finalistov z ostatných ročníkov Projektového dňa.

Kritériá hodnotenia prezentácie:

 • očný kontakt
 • sila hlasu
 • plynulosť
 • vizuálne prostriedky
 • usporiadanie
 • formát
 • vlastný pohľad
 • rétorika
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky